Termeni și condiții de folosire a site-ului clinicaluna.ro

Termeni legali

Toate informatiile conținute în site-ul www.clinicaluna.ro sunt proprietatea CLINICA LUNA S.R.L. (”CLINICA LUNA”).

În momentul în care vizitați și navigati pe site-ul www.clinicaluna.ro sau când comunicati cu CLINICA LUNA prin intermediul site-lui, se inregistreaza numai informațiile pe care dvs. le oferiti in mod voluntar.

În ceea ce privește fiecare vizită pe site-ul www.clinicaluna.ro, CLINICA LUNA colectează automat următoarele informații:

 • informații tehnice: tipul și versiunea browserului, setarea fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare și platforma;
 • informații despre vizita dvs. din cookie-uri, inclusiv prin clickstream către, prin și de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora), paginile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns al paginii, erorile de descărcare, duratahttps://www.clinicaluna.ro/ vizitelor la anumite pagini, clicuri) și metode utilizate pentru a răsfoi din pagină.

Site-ul www.clinicaluna.ro utilizează module cookie, însă aveți dreptul de a refuza cookie-urile, dacă doriți. Pentru a face acest lucru, va trebui să ajustați setările browserului. Pentru informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, precum și despre utilizarea de către terți a modulelor cookie și despre informațiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultați Politica de folosire a cookie-urilor

Site-ul www.clinicaluna.ro poate include link-uri către alte website-uri asupra cărora CLINICA LUNA nu are niciun control. CLINICA LUNA nu este responsabilă de politicile privind confidențialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. În situația în care accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează si utilizează informațiile dumneavoastră.

CLINICA LUNA isi rezerva dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

CLINICA LUNA depune toate eforturile pentru a prezenta în mod clar și concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, CLINICA LUNA nu este și nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nicio eroare, inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Informațiile prezentate pe acest site constituie o sursă de informare fără a reprezenta o ofertă de servicii sau produse din partea CLINICII LUNA.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al CLINICII LUNA.

Orice incercare de modificare a imaginii si/sau informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal, precum si realizarea de link-uri catre portalul CLINICII LUNA, fară acordul scris prealabil, dă dreptul CLINICII LUNA să se adreseze instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

POLITICA DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

CLINICA LUNA, în calitate de operator de date, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, în vederea prestării de servicii medicale.

SCOPURILE PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal, inclusiv datele cu caracter sensibil, sunt prelucrate de către CLINICA LUNA în baza următoarelor temeiuri:

 • îndeplinirea obligațiilor contractuale (pentru a putea încheia un raport contractual, la cererea dumneavoastră, în vederea prestării de servicii medicale),
 • îndeplinirea obligațiilor legale și îndeplinirea intereselor legitime (pentru prestarea de servicii medicale și realizării obiectului de activitate).

Datele personale sensibile sunt prelucrate de către CLINICA LUNA în baza următoarelor temeiuri:  

 • stabilirea unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor/serviciilor de sănătate;
 • situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate fizică sau juridică de a consimți la prelucrarea datelor sensibile;
 • protejarea intereselor vitale;
 • interes public în domeniul sănătății publice (amenințări grave la adresa sănătății, inclusiv transfrontaliere, asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenţei medicale sau dispozitivelor medicale);
 • litigii pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare mai sus-menționate, CLINICA LUNA poate să prelucreze date cu caracter personal aparținând altor persoane fizice, inclusiv minori (spre exemplu sot/sotie, parteneri, reprezentați legali, membri de familie).

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL CARE SUNT PRELUCRATE DE CĂTRE CLINICA LUNA

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, CLINICA LUNA prelucrează datele pe care le furnizați în mod direct sau ne sunt furnizate, precum și date pe care le generăm pe baza acestora, respectiv: nume, prenume, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, sex, data/ locul naşterii, vârstă, cetăţenia, naționalitate, date din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresă de e-mail, telefon fix/mobil, fax, profesie, loc de muncă, angajator, studii, situaţie familială, detalii despre membrii de familie, detalii de plata (facturare/plată servicii medicale), detalii referitoare la asigurări, asigurător, semnătura, înregistrări video, orice opinii pe care ni le transmiteţi sau orice opinii pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct.

Totodată, CLINICA LUNA prelucrează date medicale (date sensibile): simptome, boli anterioare, analize, rapoarte medicale, medicamente administrate în trecut, analize şi alte servicii pe care le accesaţi în cadrul CLINICII LUNA, rezultatele analizelor și investigațiilor pe care le efectuați, tratamentul prescris; medicul ce v-a consultat; recomandări medicale, date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei/partenerului dumneavoastră, date biometrice, informații personale de la persoanele care vă îngrijesc, cum ar fi rudele și profesioniștii în domeniul sănătății sau al asistenței sociale, religia și originea etnică și orice alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membri de familie, parteneri şi la relaţiile de rudenie.

Este important să avem o imagine completă a dvs., deoarece acest lucru îi va ajuta pe medicii și colaboratorii CLINICII LUNA să vă furnizeze planuri adecvate de tratament și îngrijire în funcție de nevoile dvs. În cazul în care veți refuza să furnizați anumite categorii de date cu caracter personal, inclusiv date sensibile, sau vă exercitați drepturile de ștergere, restricționare, opoziție, în condițiile prevăzute de lege, este foarte posibil ca CLINICA LUNA să nu poată sa iși îndeplinească scopul de furnizor de servicii medicale ca urmare a imposibilitații de prelucrare de date personale prezentate in prezenta Politică.

UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PROCESATE DE CĂTRE CLINICA LUNA

Datele cu caracter personal (inclusiv datele sensibile) pe care le colectăm sunt prelucrate pentru îndeplinirea următoarelor scopuri:

 • prestarea de servicii medicale, înregistrarea serviciilor medicale prestate, informare cu privire la programări și rezultatele serviciilor prestate;
 • derularea oricăror raporturi juridice stabilite între CLINICA LUNA şi dumneavoastră;
 • îndeplinirea obligațiilor legale cu privire la sănătate, securitate, menținerea evidențelor și a altor obligații impuse prin lege;
 • instruirea și educarea profesioniștilor din domeniul sănătății;
 • examinarea includerii în studii de cercetare sau studii clinice;
 • prevenirea fraudelor;
 • păstrarea și arhivarea documentaţiei contractuale și medicale și/sau ale altor dispozitive ce conțin date cu caracter personal si date sensibile;
 • gestionarea sistemelor de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei), inclusiv a securității IT;
 • supravegherea spațiilor CLINICII LUNA conform dispozitiilor legale, prin intermediul sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor.
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale CLINICII LUNA în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens.
 • scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea de servicii, inclusiv oferirea de servicii promoţionale sau abonamente de servicii medicale, prin orice mijloace de comunicare;
 • scopuri de marketing simplu, inclusiv prin efectuarea de sondaje cu privire la activitatea CLINICA LUNA şi a partenerilor contractuali.

Atunci când este posibil, vom căuta întotdeauna anonimizarea / pseudonimizarea informațiilor dvs. personale pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal.

CATEGORII DE DESTINATARI CĂTRE CARE POT FI DEZVĂLUITE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CLINICA LUNA poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal (inclusiv datele sensibile) către următoarele categorii de destinatari:

 • dumneavoastră și/sau reprezentanţilor legali,
 • persoanelor fizice sau juridice împuternicite de către CLINICA LUNA,
 • medicilor colaboratori și alți furnizorilor de servicii medicale,
 • instituțiilor sau autorităților publice din Romania sau din străinătate (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, și altele)
 • partenerilor contractuali (cu titlu exemplificativ: furnizori de servicii, societăți de arhivare-stocare-distrugere documente fizice, contabili, auditori, consultanți juridici și alți consultanți profesionali, furnizori de servicii de IT sau de marketing),
 • societăţilor de asigurare şi reasigurare, oricăror achizitori sau posibili achizitiori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil transferul anumitor categorii de date cu caracter personal sau date cu caracter sensibil în afara României, în state din cadrul UE/SEE. Totodată, în măsura în care este necesar, în condițiile prevăzute de lege, CLINICA LUNA va solicita consimțământul dumneavoastră cu privire la transferul datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter sensibil către alte companii, organizatii sau persoane din state terte sau catre organizatii internationale.

DURATA PRELUCRARII DATELOR

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menţionate, CLINICA LUNA va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor medicale, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv dispozițiile legale cu privire la arhivare. În urma expirarii termenelor legale de arhivare, CLINICA LUNA poate să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice sau de cercetare.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dumneavoastră beneficiați, în condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice și de cercetare;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către office@clinicaluna.ro;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate; și
 • dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Vă puteți exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea unei cereri scrise (în format letric/electronic prin e-mail), însoțită de o copie o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil să fie nevoie să solicităm informații specifice de la dvs. pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele dvs. personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul să o primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea dvs. de a accelera răspunsul nostru.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de o lună. Ocazional, poate să dureze mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține informați cu privire la stadiul solicitărilor.

Vă informăm totodată că puteți să ne solicitați să nu vă mai transmitem mesaje de marketing în orice moment, urmând link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing trimis către dvs. sau să ne contactați la adresa de e-mail office@clinicaluna.ro în orice moment.

MODIFICĂRILE ADUSE POLITICII DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE

În situația în care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, CLINICA LUNA va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către CLINICA LUNA.

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitățile de prelucrare efectuate de către CLINICA LUNA, (ii) drepturile existente în contextul prelucrării datelor sau (iii) prezenta Politică de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere în format letric/electronic prin e-mail către dpo@clinicaluna.ro.